Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

L'aprenentatge de la matemàtica orientat a la comprensió del món

Escola d'estiu
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  15 h
 • Horari

  De dilluns a divendres de 15.00 a 18.00 h

 • Data d'inici
  4 de juliol de 2022
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

Formació orientada a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a educació infantil i primària. Es partirà de l’anàlisi d’exemples de bones pràctiques en les diverses etapes educatives des d’una perspectiva cultural i comunicativa basada en la comprensió. Aquesta reflexió es projectarà en propostes concretes d’acció ajustades a la realitat dels participants.

Objectius

Repensar els processos d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques des d’una perspectiva cultural i comunicativa i basats en la comprensió.

Establir connexions entre conceptes matemàtics i amb altres àrees de coneixement.

Vincular la competència matemàtica a la vida quotidiana de l’aula i a la realitat dels infants.

Dissenyar accions educatives generadores d’interrogants rellevants per a la comprensió del món i la gestió dels processos d’ensenyament-aprenentatge que se’n derivin.

Docent

Xavier Àvila i Morera. Mestre d'EGB (especialitat ciències), Psicopedagog (especialitat en assessorament curricular i atenció a la diversitat) i Doctor en educació. Professor de Didàctica de Matemàtiques al Grau d'Educació Primària i en el màster de Lideratge de la Innovació Pedagògica a Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Assessor escolar en innovació educativa i didàctica de les matemàtiques en diversos centres.

Marcela Costanzi. Mestra de primària, professora de secundària, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Buenos Aires i Màster en didàctica de les matemàtiques i de les ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment docent a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna en el Grau d'Educació Infantil impartint assignatures vinculades amb la didàctica de les matemàtiques. Membre del grup de recerca CMP (La Cultura Matemàtica de les Persones).

Metodologia

 • Discussió al voltant de les presentacions dels ponents.
 • Participació en dinàmiques comunicatives: debats, treballs en petit grup, escolta atenta, lectures.
 • Aportació d’experiències d’aula per al debat: tant d’experiències realitzades a partir dels continguts treballats del curs com d’altres. L’anàlisi d’aquestes experiències es farà des del punt de la perspectiva del coneixement matemàtic.

Amb el suport del Departament d'Educació

Metodologia

 • Discussió al voltant de les presentacions dels ponents.
 • Participació en dinàmiques comunicatives: debats, treballs en petit grup, escolta atenta, lectures.
 • Aportació d’experiències d’aula per al debat: tant d’experiències realitzades a partir dels continguts treballats del curs com d’altres. L’anàlisi d’aquestes experiències es farà des del punt de la perspectiva del coneixement matemàtic.

Continguts

 • Mòdul 1: Reflexió al voltant dels cinc blocs temàtics en els que s’estructura el currículum (numeració i càlcul, relacions i canvi, mesura, espai i forma i estadística i atzar), per bé que no es tractaran com a blocs aïllats ateses les connexions lògiques que s’estableixen des de l’afany per la comprensió de la realitat.
 • Mòdul 2: L’aula com a sistema social emergent. Comunitat, vida matemàtica i aprenentatge.
 • Mòdul 3: Raonament matemàtic. La resolució de problemes. Connexions.
 • Mòdul 4: Representació matemàtica. Comunicació del coneixement matemàtic.
 • Mòdul 5: Recursos i experiències destacades en l’aprenentatge de les matemàtiques.

Altres informacions

 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs es considera formació permanent del professorat no universitari.
 • Per obtenir el certificat corresponent cal fer totes les activitats en línia proposades.
 • Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per part de l’organització.
 • Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 10 persones.
 • La preinscripció i/o la matrícula podran quedar obertes fins al termini indicat o fins que se n'exhaureixin les places disponibles.
 • Els estudiants de la FPCEE Blanquerna podran demanar el reconeixement de crèdits. Demaneu-ne més informació a la Secretaria de l’Escola d’Estiu.
 • Un cop feta la matrícula al curs, no es permetrà cap canvi. És responsabilitat de l'inscrit fer-la correctament.

Inscripció al curs

La inscripció es podrà realitzar des del 21 de març i fins al 26 de juny de 2022 a través d'aquest enllaç.

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula.

85€
30 h (semipresencial)

Amb el finançament de la Generalitat de Catalunya

Anul·lació de cursos

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries.

Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport
blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur