La URL, en el Top10 d’universitats amb major rendiment de l’Estat, segons el Ranking CYD
16.06.2022

La Universitat Ramon Llull destaca en la dimensió d’orientació internacional, amb tots els indicadors avaluats en màxim rendiment

La Universitat Ramon Llull (URL) s’ha posicionat en el Top10 d’universitats amb un major rendiment de l’Estat i la 4a del sistema universitari català en el Ranking CYD, publicat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que enguany arriba a la seva novena edició.

Per elaborar aquest rànquing institucional s’ha comptat amb la participació de 79 centres d’educació superior que representen el 94% de les 84 universitats del sistema universitari espanyol que imparteixen titulacions de grau; de les 79 universitats que s’hi han presentat, 48 són públiques i 31 privades, dues més que en la passada edició. Les universitats s’han avaluat en base a 37 indicadors agrupats en 6 dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional, contribució al desenvolupament regional i inserció laboral.

La URL ha aconseguit 20 indicadors en rendiment alt (és a dir, que se situen per sobre de la mitjana d’universitats), 10 en rendiment mitjà i 6 en rendiment baix.

Pel que fa a l’anàlisi de les dimensions, la URL destaca novament en orientació internacional i se situa capdavantera en aquesta dimensió, en aconseguir tots els indicadors avaluats en màxim rendiment.

En la dimensió d’ensenyament i aprenentatge, la universitat obté 4 dels 9 indicadors avaluats en rendiment màxim i mitjà: Tasa de graduación (Grado);  Tasa de graduación normativa (Grado)Tasa de rendimiento (Grado) i Tasa de éxito (Grado).

Pel que fa a la dimensió de recerca, 4 dels 9 indicadors apareixen en màxim rendiment:  Fondos externos de investigación (captados); Impacto normalizado de las publicaciones, Publicaciones altamente citades i Publicaciones interdisciplinarias.

En el cas de la dimensió de transferència de coneixement, 3 dels 8 indicadors també estan per sobre de la mitjana d’universitats: Fondos privados, Ingresos por licencias i Ingresos de Formación Continua.

Finalment, la dimensió de contribució al desenvolupament regional, en són 2 de 4: Publicaciones regionales i Publicaciones con empreses de la región.