grau en publicitat i relacions públiques

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Durada 4 anys
Horari Matí o Tarda
Pràctiques Obligatòries, Optatives, Extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
grauGPRP

La Publicitat i les Relacions Públiques a Blanquerna

La finalitat de la Publicitat i les Relacions Públiques, més que vendre productes, és fer que la inversió d’una empresa o institució es  converteixi en un actiu sòlid. És una activitat  fonamentada en l’estratègia i la creativitat,  amb el concurs del màrqueting, del management,  del disseny, de la tecnologia, de la  lingüística i de l’estètica.

La publicitat busca  i formula els arguments, les estratègies i els  mitjans adequats i pertinents en cada cas, a fi de persuadir, de seduir. La publicitat és una  professió que obté els millors resultats quan  s’exerceix amb intel·ligència i honradesa.