Grau en Pedagogia
Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grau

Entre les sortides professionals destaca:

Àmbit educatiu

 • Formador i assessor pedagògic.
 • Orientador personal, professional, acadèmic i/o familiar.
 • Coordinador d’escoles d’adults.
 • Assessor de gabinets psicopedagògics.
 • Dissenyador i avaluador de materials i programes educatius, per exemple, dissenyador de programes educatius amb mitjans tecnològics i de plataformes d’aprenentatge electrònic (e-learning).

Àmbit social

 • Director, tècnic i assessor pedagògic d’associacions, entitats o fundacions socioeducatives i culturals.
 • Director, tècnic i consultor pedagògic de l’àrea d’educació, de serveis socials, culturals, d’ocupació, de promoció econòmica i de justícia.

Àmbit empresarial

 • Gestor, tècnic i formador als departaments de recursos humans i gestió del coneixement.
 • Orientador professional i laboral.
 • Assessor pedagògic en editorials.
 • Gestor de projectes culturals i patrimonials en centres cívics, museus, etc.
 • Assessor pedagògic en mitjans de comunicació.
 • Tècnic en institucions de recerca i en projectes d’innovació educativa i formativa.