Grau en Pedagogia
Durada 4 anys
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grau

Forma de pagament

El pagament del grau en Pedagogia es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Preu per crèdit

120,29 €

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball. Podeu consultar la informació a: Beques i ajuts.