Grau en Pedagogia
Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grau

Mòdul: assignatura - tipus acadèmic - crèdits

1r curs

Semestre: primer

 • Història i Antropologia de l’Educació - bàsica - 6 ECTS
 • Processos i Contextos Educatius - bàsica - 6 ECTS
 • Bases de l’Educació: la Relació Pedagògica - bàsica - 6 ECTS
 • Societat de l’Aprenentatge i Gestió de la Informació - bàsica - 6 ECTS
 • Comunicació Oral, Escrita i Digital - bàsica - 6 ECTS

Semestre: segon

 • Persona, Cultura, Religió i Valors - bàsica - 6 ECTS
 • Teoria de l’Educació - obligatòria - 6 ECTS
 • Psicologia del Desenvolupament - bàsica - 6 ECTS
 • Diversitat, Interculturalitat i Educació Inclusiva - bàsica - 6 ECTS
 • Filosofia de l’Educació - bàsica - 6 ECTS - obligatòria - 6 ECTS

2n curs

Semestre: tercer

 • Organització i Gestió d’Institucions Educatives - obligatòria - 6 ECTS
 • Psicopedagogia de l’Aprenentatge i de l’Educació - bàsica - 6 ECTS
 • Cristianisme i Cultura - obligatòria - 6 ECTS
 • Bases Metodològiques de la Investigació Educativa - obligatòria - 6 ECTS
 • Pràcticum I

Semestre: quart

 • Política, Legislació i Economia de l’Educació - obligatòria - 6 ECTS
 • Orientació Educativa - obligatòria - 6 ECTS
 • Sociologia de l’Educació: Societat, Família i Educació - bàsica - 6 ECTS
 • Avaluació de Processos d’Ensenyament - aprenentatge - obligatòria - 6 ECTS
 • Pràcticum II - pràctiques externes - 6 ECTS

3r curs

Semestre: cinquè

 • Entorns, Processos i Recursos per a l’Aprenentatge - obligatòria - 6 ECTS
 • Treball en Xarxa i Internacionalització - obligatòria - 6 ECTS
 • Tendències Actuals en el Context Educatiu Internacional - obligatòria - 6 ECTS
 • Optativa I - optativa - 6 ECTS

Semestre: sisè

 • Qualitat, Innovació Educativa i Disseny Curricular - obligatòria - 6 ECTS
 • Gestió del Canvi a les Organitzacions Educatives - obligatòria - 6 ECTS
 • Pedagogia Social - obligatòria - 6 ECTS
 • Optativa II - optativa - 6 ECTS

Anual

 • Pràcticum III - pràctiques externes - 12 ECTS

4t curs

Semestre: setè

 • Mètodes d’Investigació Educativa - obligatòria - 6 ECTS
 • Optativa III - optativa - 6 ECTS
 • Optativa IV - optativa - 6 ECTS

Semestre: vuitè

 • Direcció i Lideratge d’Organitzacions Educatives - obligatòria - 6 ECTS
 • Avaluació de Centres, Programes, Sistemes i Professionals - obligatòria - 6 ECTS
 • Optativa V - optativa - 6 ECTS

Anual

 • Pràcticum IV - pràctiques externes - 12 ECTS
 • Treball Final de Grau - Treball Final de Màster - 12 ECTS