Grau en Pedagogia
Durada 4 anys
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grau

1r Curs

1 S

Història i antropologia de l’educació

(6 ECTS)

Processos i contextos educatius

(6 ECTS)

Bases de l'educació: la relació pedagògica

(6 ECTS)

Societat de l’Aprenentatge i Gestió de la informació

(6 ECTS)

Comunicació oral, escrita i digital

(6 ECTS)

2 S

Persona, cultura, religió i valors

(6 ECTS)

Teoria de l’educació

(6 ECTS)

 

Psicologia del desenvolupament

(6 ECTS)

Diversitat, interculturalitat i educació inclusiva

(6 ECTS)

Filosofia de l’Educació

(6 ECTS)

2n Curs

 

3 S

Organització i gestió d’institucions educatives

(6 ECTS)

Psicopedagogia de l’aprenentatge i de l’educació

(6 ECTS)

Cristianisme i cultura

(6 ECTS)

Bases metodològiques de la investigació educativa

(6 ECTS)

Practicum I

(6 ECTS)

4 S

Política, legislació i economia de l’educació

(6 ECTS)

Orientació educativa

(6 ECTS)

Sociologia de l’educació: societat, família i educació

(6 ECTS)

Avaluació de processos d’ensenyament – aprenentatge

(6 ECTS)

Practicum II

(6 ECTS)

3r Curs

 

5 S

Entorns, processos, i recursos per a l’aprenentatge

(6 ECTS)

Treball en xarxa i internacionalització

(6 ECTS)  AICLE

Tendències actuals en el context educatiu internacional

(6 ECTS) AICLE

Optativa I

(6 ECTS)

Practicum III

(12 ECTS)

6 S

Qualitat, innovació educativa i disseny curricular

(6 ECTS)

Gestió del canvi a les organitzacions educatives

(6 ECTS)  AICLE

Pedagogia social

(6 ECTS)

Optativa II

(6 ECTS)

4t Curs 

 

7 S

Mètodes d’investigació educativa

(6 ECTS) AICLE

 

Optativa III

 (6 ECTS)

Optativa IV

(6 ECTS)

Treball final de Grau

(12 ECTS) AICLE

Practicum IV

(12 ECTS)

8 S

Direcció i lideratge d’organitzacions educatives

(6 ECTS) AICLE

Avaluació de centres, programes, sistemes i professionals

(6 ECTS) AICLE

Optativa V

(6 ECTS)