Grau en Pedagogia
Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grau

El grau en Pedagogia de la FPCEE Blanquerna-URL ofereix dues mencions adaptades al mercat laboral i a la recerca actual:

 • Aprenentatge al llarg de la Vida
 • Lideratge i Innovació Educativa

La menció Aprenentatge al llarg de la Vida aborda la formació al llarg de tot el cicle vital en diferents contextos. Les matèries de la menció són les següents:

 • Optativa I: Pedagogia Comunitària i Educació en Col·lectius Vulnerables
 • Optativa II: Transició a la Feina i Inserció Professional
 • Optativa III: Educació d’Adults i de la Tercera Edat
 • Optativa IV: Pedagogia de les Organitzacions
 • Optativa V: Disseny i Avaluació de Processos de Formació al llarg de la Vida

Per la seva banda, la menció Lideratge i Innovació Educativa ofereix, en un entorn canviant, eines per analitzar quines són les necessitats educatives que planteja la societat de l’aprenentatge i com donar respostes. Les matèries d’aquesta menció són les següents:

 • Optativa I: Lideratge i Treball en Equip en Processos d’Innovació
 • Optativa II: Societat de l’Aprenentatge i Nous Paradigmes
 • Optativa III: Tendències Pedagògiques Actuals
 • Optativa IV: Creativitat i Educació
 • Optativa V: Qualitat Educativa: Reptes i Oportunitats