Grau en Pedagogia

Grau en Pedagogia

Preinscripció online
Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grau

El graduat en Pedagogia

El títol de Grau en Pedagogia proporciona una formació que capacita als estudiants per dissenyar, implementar i avaluar programes educatius, treballar en la creació i assessorament de material educatiu, analitzar entorns tecnològics i comunicatius en el camp de l’educació, orientar en processos formatius al llarg de la vida i liderar processos d’innovació i canvis educatius en els àmbits de l’educació formal, no formal i informal.

Les dues mencions contribueixen a especialitzar els pedagogs per donar resposta a dos necessitats educatives presents a la societat actual:

  • Lideratge i innovació educatives
  • Aprenentatge al llarg de la vida

La gran xarxa de centres educatius relacionats amb Blanquerna, amb més de seixanta-cinc anys de tradició en l’àmbit educatiu, assegura una formació molt pràctica i lligada a la realitat i amb una dimensió internacional.

Les sinèrgies amb els graus en Educació Primària i en Educació Infantil permeten obtenir dos graus en cinc anys i mig (122 crèdits reconeguts):

  • Pedagogia + Educació Primària
  • Pedagogia + Educació Infantil

També, el grau en Pedagogia ofereix la possibilitat d’accedir a diferents màsters universitaris, com per exemple el de Direcció de Centres Educatius o el de Psicopedagogia o el de Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat i Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en l’especialitat d’Orientació Educativa, que permet treballar com a orientador en un centre educatiu de secundària.

El teu valor afegit

La metodologia Blanquerna facilita les estratègies per ser un bon professional de la pedagogia, a través del treball en grups reduïts (seminaris) guiats per un professor-tutor, de tutories i atenció personalitzada, de professorat que compagina la docència amb el món professional i de pràctiques obligatòries en centres i institucions de reconegut prestigi. A més, l’estudiant té la possibilitat de fer estades en universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat.

Servei d'atenció als Esportistes d’Alt Nivell

El servei de tutoria pels alumnes que són esportistes d’alt nivell (EAN) a la FPCEE Blanquerna va néixer durant el curs 2003-04, només dos anys després que s’iniciessin els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i com a demanda creixent de qualitat universitària. L’objectiu genèric del servei és el de facilitar a aquests alumnes la incorporació i seguiment dels estudis universitaris amb una atenció personalitzada d’excel·lència i rigor acadèmic. Mesures d’atenció a la diversitat que ja es contemplen en els estudis de secundària i batxillerat i que, en bona lògica, han de tenir la seva continuïtat a la universitat. Pots consultar més informació en el següent enllaç.