Grau en Pedagogia

Grau en Pedagogia

Durada 4 anys
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grau

El graduat en Pedagogia

El títol de Grau en Pedagogia proporciona una formació que capacita als estudiants per dissenyar, implementar i avaluar programes educatius, treballar en la creació i assessorament de material educatiu, analitzar entorns tecnològics i comunicatius en el camp de l’educació, orientar en processos formatius al llarg de la vida i liderar processos d’innovació i canvis educatius en els àmbits de l’educació formal, no formal i informal.

Les dues mencions: Lideratge i innovació educatives i Aprenentatge al llarg de la vida, contribueixen a especialitzar als pedagogs per donar resposta a dues necessitats educatives presents a la societat actual.

La gran xarxa de centres educatius relacionats amb Blanquerna amb més de 60 anys de tradició en l’àmbit educatiu, asseguren una formació molt pràctica i lligada a la realitat.

El teu valor afegit

La metodologia Blanquerna facilita les estratègies per ser un bon professional de la pedagogia, a través del treball en grups reduïts (seminaris) guiats per un professor-tutor, de tutories i atenció personalitzada, de professorat que compagina la docència amb el món professional i de pràctiques obligatòries en centres i institucions de reconegut prestigi. A més, l’estudiant té la possibilitat de fer estades en universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat.