Grau en Infermeria

Preinscripció online
Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 febrer 2016
grauGINF

El Grau en Infermeria a Blanquerna

Els estudiants que comencin el curs 2018-2019 (1r curs) han de consultar el Pla d'estudis de nou accés.

En el Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna - URL, a Barcelona, es compagina l'aprenentatge teòric amb la pràctica des del primer curs i això facilita l'aproximació al món professional i la posterior inserció laboral. Els estudiants també es poden acollir a diversos programes d'intercanvi amb altres universitats estrangeres i realitzar pràctiques a centres sanitaris europeus. 

-Perfil de sortida del graduat en Infermeria per la URL

Informació pràctica

Horari
El Grau en Infermeria a Blanquerna-URL s'imparteix en torn de matí, entre la franja horària de 8 a 15h. Durant les estades de pràctiques, els estudiants s'integren als horaris i torns dels centres assistencials.

Podeu consultar els horaris 2017-2018 de cada curs.