Durada S’implementarà durant 4 anys
Horari semipresencial - tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 180 ECTS
Preinscripció Oberta
grau11-GR-BIE

El BIE prepara per a la diversitat de perfils professionals vinculats a la internacionalització de l’educació.

Àmbits i sortides professionals:

  • Gestió en l’àmbit de programes educatius internacionals.
  • Docència i/o gestió en contextos específics de tipus internacional: escoles internacionals, organismes educatius internacionals, fundacions educatives internacionals, etc.
  • Assessoria i anàlisi comparada en polítiques educatives internacionals per a organismes oficials (ministeris, OCDE, UNESCO…).
  • Educació internacional al llarg de la vida (international lifelong learning —ILL—).
  • Consultoria d’educació internacional.
  • Recerca educativa d’àmbit internacional i de pedagogia comparada.
  • Educació  intercultural.
  • Lideratge de projectes educatius internacionals (International Project Leadership).
  • Coordinació d’equips d’educació internacional.
  • Desenvolupament internacional i educació.