Durada S’implementarà durant 4 anys
Horari semipresencial - tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 180 ECTS
Preinscripció Oberta
grau11-GR-BIE

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada, sense cap tipus d’interès. En el moment de la inscripció, l’estudiant ha de fer efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats. El 50 % restant es reparteix en 9 mensualitats (d’octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària. L’import pagat no es retornarà en cap cas.

Preu per crèdit

105 €

Finançament dels estudis

Per facilitar l’accés a l’oferta formativa de Blanquerna, l’estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d’obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i la borsa de treball. Podeu consultar-ne la informació a l’apartat Beques i ajuts.