Durada S’implementarà durant 4 anys
Horari semipresencial - tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 180 ECTS
Preinscripció Oberta
grau11-GR-BIE

Les metodologies d’ensenyament-aprenentatge que es faran servir tindran en compte les activitats formatives següents:  

 • Ensenyament-aprenentatge blended learning. Aquest mecanisme contempla activitats que es desenvolupen dins o fora de l’aula, combinant la semipresencialitat amb la presencialitat i utilitzant elements virtuals segons la situació d’aprenentatge que es requereixi.
 • Ensenyament-aprenentatge dirigit. Aquest mecanisme contempla activitats que es desenvolupen generalment fora de l’aula amb instruccions o pautes específiques indicades pel professor.
 • Ensenyament-aprenentatge autònom. Aquest mecanisme contempla activitats en què l’estudiant ha de fer lectures, visualitzacions o altres activitats de manera autònoma, sense instruccions o pautes específiques determinades pel professor.

Cada estudiant de BIE tindrà assignat un Personal Supervisor (PS), que serà el responsable de fer el seguiment personal a un conjunt de 10 estudiants durant els diferents cursos acadèmics del BIE. A més serà el responsable de tutoritzar els International Placements i el BIE Portfolio de cadascun dels estudiants assignats.

 

Metodologies docents:

 • Aprenentatge servei
 • Anàlisi de casos
 • Aprenentatge basat en problemes
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Aula invertida
 • Debats
 • Design thinking
 • Exercicis pràctics
 • Lectures personals
 • Outdoor training
 • Projecte tutoritzat
 • Role-playing
 • Treballs virtuals en xarxa
 • Treballs individuals i en equip
 • Tutories
 • Estudi personal
 • Exposicions del professor
 • Visites guiades