Durada 4 anys
Horari semipresencial - tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 180 ECTS
Preinscripció oberta

grau

L’alumnat del BIE haurà de recollir en un portafolis narratiu el desenvolupament dels seus aprenentatges i l’adquisició de les competències que ha anat incorporant al llarg dels cursos. El BIE Portfolio es redactarà i es presentarà durant l’últim curs de BIE.