Bachelor in International Education (BIE)

Meeting Virtual
Durada S’implementarà durant 4 anys
Horari semipresencial - tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 180 ECTS
Preinscripció Oberta
grau11-GR-BIE

BACHELOR IN INTERNATIONAL EDUCATION 
BACHELOR EN EDUCACIÓ INTERNACIONAL

El nou títol de Bachelor in International Education (BIE) de Blanquerna-URL dona resposta a la necessitat actual de formar futurs especialistes en educació amb sensibilitat global, professionals amb actitud positiva vers la interculturalitat i el plurilingüisme i amb inquietud per explorar la diversitat educativa al món.
La formació del BIE, que es presenta com a proposta de formació única a Catalunya, també pot complementar els graus en Educació Primària i en Educació Infantil, perquè ofereix una perspectiva més connectada a la realitat educativa internacional, amb projectes de participació a escala europea o intercontinental, programes internacionals de cooperació educativa, estudis comparatius sobre polítiques educatives, i responsabilitats de docència, assessorament i gestió per a organitzacions i organismes internacionals que tenen, com a eix prioritari de la seva visió, missió i valors, l’educació intercultural, la riquesa del coneixement compartit i la comprensió i el respecte mutus entre pobles i cultures.

Aquesta nova proposta formativa proposa cursar un total de 180 ECTS i, tot i que són uns estudis que es podrien cursar en tres anys, per al curs 2021-2022, la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL desplegarà les assignatures perquè siguin compatibles amb els estudis de grau en Educació Primària i grau en Educació Infantil (torn de matí). D’aquesta manera, les franges de presencialitat del BIE seran de 15 a 18 h. 

El BIE inclou dos períodes intensius de pràctiques externes, els International Placements (IP), que tenen com a objectiu posar en pràctica els aprenentatges que es vagin assolint durant la carrera i integrar la dimensió internacional de l’educació que contemplen els diferents contextos. Una de les estades de pràctiques haurà de tenir lloc fora de l’Estat espanyol.
L’estudiant compta amb l’assessorament, el guiatge i l’atenció del Personal Supervisor (PS), el responsable de fer el seu seguiment individual durant tota la titulació (per grups de 10 estudiants amb acompanyament personalitzat, des del segon semestre del primer curs fins al final dels estudis). D’aquesta manera, el Personal Supervisor (PS) serà un referent clau per a l’estudiant i garantirà la personalització de l’itinerari d’aprenentatge de cada alumne. També farà el seguiment individual del treball final (Bachelor Portfolio).