Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge, lectura i escriptura (SINTE-Lest)

recerca

Projectes finançats coordinats per membres del grup

Researcher identity development: strengthening science in society strategies (RID-SSISS) (2016-2020)
Entitat finançadora: Unió Europea, programa Erasmus + www.researcher-identity.com

Financing policies for inclusive education systems - Effective funding tools for reducing disparity in education (2016-2018)
Entitat finançadora: Unió Europea, European Agency For Special Needs And Inclusive Education        

Centro Distribuido de Investigación en Innovación Educativa: Estrategias, Formación de la Identidad y Competencias (CDI-IEFIC) (2015-2019)
Entitat finançadora: Campus de Excelencia “Aristos Campus Mundus”

Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network. ELN. (2014-2018)
Entitat finançadora: Unió Europea, European Cooperation in Science and Technology  

Formación de la identidad del investigador novel en ciencias sociales (FINS) (2014-2017)
Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació, Pla Estatal d’Investigació Cientificotècnica i d’Innovació. Programa Retos

Desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre. De la formació de mestres a les aules de primària (2014-2015)
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement Programa de Millora i Innovació en la Formació dels Mestres