Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge, lectura i escriptura (SINTE-Lest)

recerca

Línies de treball del grup

  • Escriure en Contextos Acadèmics i Científics. Investigador responsable: Dra. Montserrat Castelló
  • Trajectòries i Desenvolupament Identitari dels Investigadors. Investigador responsable: Dra. Montserrat Castelló
  • Construcció i Desenvolupament de la Identitat Docent. Canvi Educatiu a través de Processos d’Indagació a les Escoles. Investigador responsable: Dra. Eva Liesa