Grups de Recerca en Identitat i Diàleg Intercultural (IDI)

recerca

Projectes en curs (2004 - actualitat)

Projectes en curs finançats coordinats per membres del grup

1) Títol del projecte: "La percepció de l'alteritat: elements per a la comprensió de la identitat aliena entre els futurs professionals de l'educació". Organisme finançador: FIUC (2008 - 2010).

2) Títol del projecte: "Ètica i convivència amb alumnat magrebí: guia per a professorat de secundària". Organisme finançador: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (GENCAT). (2007-2008).

3) Títol del projecte: "Partits polítics, diversitat i ciutadania en el marc de l’any europeu del diàleg intercultural (2008)". Organisme finançador: Càtedra ETHOS Ramon Llull (2007/2008).

4) Títol del projecte: "Any europeu del diàleg intercultural (2008): compromís polític per a l’educació inclusiva". Organisme finançador: FPCEE Blanquerna. (2007/2008).

5) Títol del projecte: "Implicacions ètiques de l'organització dels centres escolars amb població immigrada". Organisme finançador: Càtedra ETHOS Ramon Llull, FPCEE Blanquerna. (2004-2006).