Grups de Recerca en Identitat i Diàleg Intercultural (IDI)

recerca

Línies de recerca

  • Recerca d' estratègies pràctiques de diàleg intercultural i interreligiós.
  • Formació de formadors en el diàleg interreligiós.
  • Elaboració de materials pedagògics sobre la dimensió interreligiosa de la nostra societat .