BO0F0ZR

MarinaBernardoFlórez

marinabf@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès B2 (2015/16)

Grau en Educació Infantil

Habilitats docents comunicatives II: Anglès B2.1 (2014/15)

Grau en Educació Primària

Societat, família i escola III: Anglès B2 (2015/16)Societat, família i escola III: Anglès B2.1 (2014/15, 2015/16)

Grau en Logopèdia

Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès B2 (2015/16)

Grau en Psicologia

Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès B2 (2015/16)Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès B2.1 (2014/15, 2015/16)