SA0C4LR

JordiSoldevilaCanal

jordisc3@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat II (2012/13, 2013/14)

Grau en Psicologia

Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat II (2012/13)