RN0Y0ZA

Jake EdwardRichardson

jakeedwardr@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Habilitats docents comunicatives II (2013/14)

Grau en Educació Primària

Societat, família i escola III (2013/14)

Grau en Psicologia

Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat II (2013/14)