Ètica, ecologia i espiritualitat

Ètica, ecologia i espiritualitat (20h)

universitat-d-estiu

Inscripcció 

Preu del curs: 120€

Inscripció virtual: del 15/05/2018 al 25/06/2018

Per formalitzar la matrícula fes clic sobre una de les opcions següents:

1.  Accés a matricula per Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL  
2. Accés a matricula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes)- (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Introducció

Existeix una sensació compartida en la societat que estem vivint un moment crític. La crisi econòmica i social que afecta grans masses de la població mundial té el seu correlat polític i cultural. Això no obstant, el que subjau és una profunda crisi ètica i espiritual el símptoma més notori és l'amenaça a la pròpia subsistència humana a causa del constatable deteriorament de les condicions de vida del planeta.

L'acceleració de la vida contemporània i les exigències que imposa sobre les nostres vides la competència desenfrenada a la qual ens empeny el model de mercat i la governança neoliberal, no arriben per ocultar la sensació de desassossec i incertesa davant del futur que caracteritza les societats contemporànies. Qualsevol intent per donar resposta als desafiaments de la violència i la guerra, la pobresa i la desigualtat sistèmica, i el deteriorament mediambiental exigeix ​​que mobilitzem tots els recursos materials i espirituals al nostre abast.

Alguns dels líders religiosos mundials com el Papa Francesc i S. S. Dalai Lama han ofert les seves interpretacions sobre el moment actual i han diagnosticat les causes de les nostres dificultats, proposant noves perspectives i estratègies alternatives. El propòsit del curs és explorar de manera introductòria aquestes propostes, en una mena d'imaginari diàleg interreligiós i intercultural entre Orient i Occident.


Docent

Dr. Juan Manuel Cincunegui


Objectius

El curs té l'objectiu de presentar alguns missatges destacats que el Papa Francesc i S. S. Dalai Lama han publicat recentment. Específicament, aquells textos en els quals els líders religiosos aborden la situació mundial al començament del segle XXI, ofereixen els seus diagnòstics sobre això, alerten sobre la profunditat dels desafiaments que enfrontem i proposen un camí de transformació individual i col·lectiva que ens permeti donar un gir a la nostra difícil situació global.

Aquests textos s'abordaran des d'una perspectiva interreligiosa i intercultural, és a dir, sense pretensions apologètiques. Més aviat per tal de fer distincions constructives que ens permetin identificar coincidències i diferències entre els missatges, amb el propòsit de teixir complicitats i tendir ponts d'enteniment. Un exercici interpretatiu d'aquest tipus es desplega en un espai que acull tant a creients com a no creients, compromesos de la mateixa manera en la recerca de respostes ètiques, socialment significatives i ecològicament responsables.


Metodologia

A més de les presentacions teòriques, realitzarem exercicis meditatius i pràctiques contemplatives per facilitar una comprensió més directa dels temes analitzats teòricament.


Programa

1. Els desafiaments del present
2. El sofriment, la violència i la recerca de la felicitat
3. Els fonaments de l’ètica
4. L’ètica personal i el sentit de responsabilitat
5. Ecologia i humanitat: la cura de la casa comuna
6. Diàleg interreligiós i espiritualitat


Calendari

Durada: 20h
Dates: del 2 de juliol al 6 de juliol del 2018
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h


Lloc de Realització


Lectures escollides

S.S. Dalai Lama, Más allá de la religión. Ética para todo el mundo. Novelda, Alicante: Ediciones Dharma, 2014.
—. El arte de vivir en el nuevo milenio. Barcelona: DeBolsillo, 2012.
S.S. Francisco. Carta Encíclica “Laudato Si’. Sobre el cuidado de la casa común. Madrid: San Pablo, 2015.
Taylor, Charles. Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna. Barcelona: Paidós Ibérica, 1996.
—. La era secular. 2 vols. Barcelona: Editorial Gedisa, 2014/2015.