Diploma d'Especialització Universitària en Psicomotricitat
Durada 1 any
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióDr. Joaquim Serrabona Mas
masters-i-postgraus-url_P71

Objectius

  • Donar a conèixer els fonaments de la psicomotricitat com a principi organitzador de la identitat i de les accions humanes.
  • ​Mostrar els diferents enfocaments i tècniques psicomotrius aplicables en les diverses situacions educatives i terapèutiques.
  • Donar a conèixer els principis i estratègies metodològiques de l'abordatge psicomotriu que faciliten la nostra vida.
  • Sensibilitzar als participants sobre la utilitat de les tècniques psicomotrius i les possibilitats de construcció personal.
  • Afavorir un sistema d'actituds i d'actuacions que permeti abordar el tractament des d'una perspectiva globalitzadora.

Competències

  • Incorporar els principis i mètodes bàsics de la investigació acció en les seves pràctiques professionals.
  • Gestionar la informació de forma reflexiva per transformar-la en coneixement aplicable en els processos de millora i innovació professional.
  • Ser capaç d’assumir responsabilitats i prendre decisions en la gestió de la intervenció educativa i terapèutica.
  • Expressar-se en públic i fer presentacions amb suport digital adaptades als diferents grups d'interès (docents, educadors, famílies, estudiants, etc.).
  • Integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de la intervenció  educativa i terapèutica.