Horari Curs en línia
Crèdits 15 ECTS
DireccióDr. Jordi Longás Mayayo
Preinscripció Tancada
masters-i-postgraus-url11-TEU-XEECAC

Objectius generals

 • Conèixer  el marc conceptual  al voltant de la innovació educativa en contextos d’alta complexitat.
 • Analitzar els efectes de la pobresa sobre la vulnerabilitat, l’equitat educativa i la reducció d’oportunitats en la infància.
 • Reflexionar entorn del nou paradigma del treball educatiu en xarxes de col·laboració territorial.
 • Desenvolupar estratègies  i recursos de treball en xarxa per a la transformació i la inclusió educativa.
 • Conèixer el cas del Programa CaixaProinfància en el marc de la seva tasca social i educativa en xarxa com a model d’innovació
 • Disposar d’eines i recursos pràctics per aplicar-los en el desenvolupament professional en el marc de treball de les xarxes educatives territorials.

Competències transversals

 • Desenvolupar habilitats de pensament analític i crític que facilitin l'autonomia, la creativitat, la confiança i la iniciativa personal en el treball 
 • Gestionar la informació de forma reflexiva per transformar-la en coneixement aplicable en els processos de millora i innovació educativa.
 • Assumir responsabilitats i prendre decisions en els processos de suport a persones i en la integració en equips de treball.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i als processos d'influència que tenen lloc amb una actitud proactiva i de servei.
 • Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural i social.
 • Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents àmbits de treball.
 • Respectar les normes socials, organitzacionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.