Títol d'Expert Universitari en Intervenció en Adopció

Preinscripció online
Durada 8 mesos
Crèdits 17 ECTS
CoordinacióDra. Meritxell Pacheco, Dra. Elisabet Ballús
masters-i-postgraus-urlTADOPCIO

Títol d'expert universitari en Intervenció en Adopció

Encara que l'adopció està molt present en la societat occidental i que en els mitjans de comunicació és freqüent l'abordatge d'aquest tema, no és tan freqüent el suport real al qual poden recórrer les famílies adoptives per tal de poder afrontar les dificultats quotidianes i acompanyar el desenvolupament òptim dels seus fills. És per aquest motiu que es fa necessària l'especialització, teòricament ben fonamentada i interdisciplinària, dels professionals que treballen amb famílies adoptives. Aquests professionals han de conèixer les necessitats en el desenvolupament infantil derivades de les situacions de risc i desemparament, la legislació relativa a la protecció del menor i el desenvolupament dels processos d'adopció. També han de reconèixer l'especificitat de la parentalitat adoptiva i saber diagnosticar i intervenir en les dificultats que sovint es presenten en la postadopció. El títol que proposem pretén assolir aquests objectius i pretén fer-ho des d'una perspectiva teòricament ben fonamentada i interdisciplinària.

Destinataris

Llicenciats, graduats i diplomats universitaris dels àmbits de psicologia, treball social, pedagogia, magisteri i educació social que vulguin conèixer, ampliar i aprofundir en els coneixements dels processos d'adopció així com adquirir competències professionals per a la intervenció des del propi àmbit d'especialització .

Requisits: llicenciatura, grau o diplomatura universitària.

No hi ha una prova d'accés específica però es realitzarà una entrevista d'admissió (presencial o per Skype) i es prioritzaran els candidats amb més experiència professional en l'àmbit.