masters-i-postgraus-url11-TEU-3002

Preu del TEU en atenció a la diversitat en entorns educatius pel curs 2021-22

Preu del curs complet: 1.702  
Descompte alumni Blanquerna: 15% 
Preu crèdit curs 2021-22: 94,55 €

Finançament: l’import del curs es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent:

  • Matrícula: 851 
  • Gener 2022: 851 €

Anul·lació de cursos

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries.