masters-i-postgraus-url11-TEU-3002

Coordinació

Dr. David Simó Pinatella. Professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL. Doctor en Psicologia. Llicenciat en Psicopedagogia i diplomat en Magisteri. Màster en Educació Especial i Inclusiva per la Universitat de Bristol. Investigador del grup d’investigació consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius (DISQUAVI). 
davidsp@blanquerna.edu

Professorat

Dra. Anna Balcells Balcells. Professora associada de la FPCEE Blanquerna-URL. Doctora en Psicologia. Llicenciada en Psicopedagogia. Diplomada en Magisteri d’Educació Especial per la FPCEE Blanquerna-URL. Psicopedagoga del Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) AINAS. Investigadora del grup d’investigació consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius (DISQUAVI).
Dra. Noemí Balmaña Gelpí. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en trastorns de l‘espectre autista a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Coordinadora clínica de l’Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP) en el diagnòstic i tractament de nens/es amb TEA (trastorn de l’espectre autista). Psicòloga a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per al diagnòstic i intervenció dels trastorns generalitzats del desenvolupament.
Dra. Roser Colomé i Roure. Psicòloga i Màster en Neuropsicologia per la UAB. Neuropsicòloga a la Unitat de Trastorn de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Institut Pediàtric Sant Joan de Déu.
Maria Teresa Corbella. Ingeniera industrial; experta en recursos TIC per a persones amb problemes de visió del Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals, Departament d’Educació-ONCE.
Dra. Rosa Gassió Subirachs. Doctora en Medicina i neuropediatra del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Sant Joan de Déu i de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Institut Pediàtric Sant Joan de Déu.
Dr. Àngel Guirado i Serrat. Doctor en Psicologia. Professor tutor de Psicologia del Desenvolupament i de Pedagogia Diferencial de la UNED. Director de l’Observatori de les Altes Capacitats. 
Dra. Mercè Martínez Torres. Professora titular de la UB. Doctora en Psicologia. Membre de World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC). Assessora de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Àrea de necessitats educatives especials i equips d’orientació educativa i psicopedagògics del Govern de Canàries.
Dra. Cristina Mumbardó i Adam. Psicòloga i logopeda. Màster en Educació Especial i membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida (DISQUAVI) de la FPCEE Blanquerna-URL. Col·laboradora al centre IDAPP (Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica).
Llic. Ana Sanguinetti Fernández. Psicopedagoga i master en Neuropsicologia infantil i d’adults, neuropsicòloga de TRIVIUM.
Dr. David Simó Pinatella. Professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL. Doctor en Psicologia. Llicenciat en Psicopedagogia i diplomat en Magisteri. Màster en Educació Especial i Inclusiva per la Universitat de Bristol. Investigador del grup d’investigació consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius (DISQUAVI).
Llic. Lola Suàrez i Ros. Psicòloga I logopeda; especialista en l'atenció a alumnat amb discapacitat motriu. Membre de l'equip de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) de la UB.
Dr. Jesús Valero-García. Professor titular de la FPCEE Blanquerna-URL, doctor en Psicologia, investigador del grup d’investigació consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Comunicatius (DISQUAVI) de la URL, i logopeda.