masters-i-postgraus-url11-TEU-3002

Calendari

Crèdits: 18 ECTS
Durada: 1 curs
Període de classes: octubre 2021 - juny 2022
Dia d’inici: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 18 a 21 h (segons les matèries escollides) 
No hi ha període de pràctiques