masters-i-postgraus-url_P82

Calendari

Crèdits: 18 ECTS
Durada: 1 curs
Període de clases: octubre 2018 - juny 2019
Dia d’inici: dijous 4 d’octubre
Horari: de dilluns a divendres de 18 a 21 h (els dies i els horaris concrets dependran dels mòduls escollits)
No hi ha període de pràctiques