Títol d'Expert/a Universitari/ària en Atenció a la diversitat en entorns educatius.

Preinscripció onlineMeeting Virtual
Durada 1 any
Crèdits 18 ECTS
CoordinacióDr . David Simó
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-i-postgraus-url11-TEU-3002

Títol d' Expert/a Universitaria/ària en Atenció a la diversitat en entorns educatius

Cada vegada són més les escoles que estan donant una resposta el més adequada possible al repte de la diversitat educativa aplicant projectes innovadors que promouen l’èxit escolar de tot l’alumnat. Tanmateix, són molts els mestres i els professionals interessats per l’atenció educativa als infants amb necessitats educatives específiques que reclamen una formació major i més específica sobre com abordar l’atenció a la diversitat als seus centres.
Per aquest motiu, es fa necessària una formació avançada i actualitzada que faciliti instruments per a l’anàlisi de totes aquelles situacions relacionades amb la diversitat educativa a l’escola i, al mateix temps, que ajudi a construir entorns educatius on tot l’alumnat pugui aprendre, independentment de quines siguin les seves capacitats.

Titulació integrada dins del Màster universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva, si en un futur l'estudiant, un cop finalitzada aquesta formació, decideix continuar la seva formació amb el MU caldrà consultar les condicions i facilitats d'accés amb el coordinador del mateix.

Destinataris

Mestres, psicòlegs, logopedes i psicopedagogs que actualment estan treballant amb alumnat que presenta discapacitat intel·lectual, motriu, TEA, discapacitat sensorial o trastorns d’aprenentatge, i que desitgen actualitzar els seus coneixements en aquestes àrees.

Expert en atenció a la diversitat