masters-i-postgraus-url_P70

Calendari

Crèdits: 90 ECTS
Durada: 2 anys
Període de classes: octubre 2019 - juny 2021
Dia d'inici: 7 o 8 d'octubre de 2019 (pendent de confirmar)
Període de pràctiques i treball de fi de màster: durant el segon curs
Modalitat: semipresencial
Horari: Es cursarà normalment en format en línia i al llarg dels dos anys es preveu una trobada mensual presencial de divendres per la tarda de 15.00 a 21.00 i dissabtes pel matí de 9.00 a 14.00