Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Lourdes Artigas (URL), Eduard Carratalà (URL)
Preinscripció Oberta
Modalitat Semipresencial
masters-i-postgraus-url11-MAP-7007

Pla d'estudis

Primer Curs:

Bloc 1: Bases Teòriques del Model Sistèmic (5 ECTS)
Bloc 2: El procés terapèutic sistèmic I (3 ECTS)
Bloc 3: Teràpia de parella (2 ECTS)
Bloc 4: La intervenció terapèutica sistèmica (4 ECTS)
Bloc 5A: Mòdul optatiu local I: Teràpia Breu Centrada en Solucions (2 ECTS)
Bloc 5B: Mòdul optatiu local I: Tècniques Actives en Psicoterèpia Sistèmica (2 ECTS)
Bloc 6: Espai de treball vivencial i personal del terapeuta I (4 ECTS)
Bloc 7: Pràctiques I (7 ECTS)
Bloc 8: Investigació en Teràpia Familiar (3 ECTS)

Segon Curs:

Bloc 9: La teràpia sistèmica en front a la psicopatologia (5 ECTS)
Bloc 10: El procés terapèutic sistèmic II (3 ECTS)
Bloc 11: Intervenció sistèmica en contextos no clínics (2 ECTS)
Bloc 12A: Mòdul optatiu local II: Intervenció Sistèmica en Situacions Específiques (2 ECTS)
Bloc 12B: Mòdul optatiu local II: Tècniques Actives amb nens i adolescents (2 ECTS)
Bloc 13: Espai de treball vivencial i personal del terapeuta II (4 ECTS)
Bloc 14: Pràctiques II (7 ECTS)
Bloc 15: Treball final de màster (7 ECTS)