Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Lourdes Artigas (URL)
Preinscripció Oberta

masters-i-postgraus-url11-MAP-7007

Objectius

  • Comprendre i integrar la complexitat del model sistèmic.
  • Conèixer a nivell teòric i pràctic diferents estratègies d’intervenció des del model sistèmic.
  • Familiaritzar-se amb el marc d’actuació professional propi del model sistèmic, integrant intervencions individuals, familiars, i de parella, així com en altres contextos relacionals.
  • Dominar el llenguatge propi del model sistèmic.
  • Adquirir eines comunicatives que permetin desenvolupar-se en la intervenció terapèutica.
  • Introduir el paper de l’equip com a part del procés terapèutic, així com la utilitat de la supervisió directa i indirecta.
  • Desenvolupar-se i fomentar l’autoconeixement en un espai vivencial en el qual es treballin aspectes personals de l’alumne importants per al seu desenvolupament com a psicoterapeuta i terapeuta familiar.