Horari Curs semipresencial
Crèdits 17 ECTS
CoordinacióDra. Olga Bruna; Dr. Jesús Fortuño
Preinscripció Oberta

masters-i-postgraus-url11-TEU-EAS

Objectius generals

 • Conèixer canvis físics, cognitius, emocionals i socials en el procés d’envelliment.
 • Definir els fonaments de l’envelliment actiu i saludable.
 • Aplicar els principis de l’estimulació cognitiva per optimitzar el procés d’envelliment.
 • Establir les estratègies de gestió i regulació emocional per a la promoció de la salut al llarg de la vida.
 • Treballar les  estratègies metodològiques per a la intervenció en activitat física.
 • Disposar d’eines i recursos pràctics per aplicar-los en el desenvolupament professional per a promoure l’envelliment actiu i saludable.

 

Competències transversals

 • Utilitzar les diferents fonts documentals i mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i documentació científica.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris. 
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i als processos d'influència que tenen lloc amb una actitud proactiva i de servei.
 • Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents àmbits de treball.
 • Respectar les normes socials, organitzacionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.