masters-i-postgraus-url

Objectius

  • Proporcionar formació universitària a joves amb discapacitat intel·lectual enfocada a millorar la seva autonomia, la seva formació acadèmica i la seva preparació per a la inserció (desenvolupament de competències ocupacionals) laboral en contextos ordinaris.
  • Dotar als joves amb DID d'habilitats i competències necessàries per augmentar les seves possibilitats l'ocupació amb suport.
  • Proporcionar experiències educatives integrades en la comunitat universitària.
  • Facilitar una formació integral i personalitzada perquè els joves amb discapacitat intel·lectual puguin participar com a membres de ple dret en la seva comunitat.