Curs 27. Com treballar l'educació visual i plàstica a l'aula

Durada Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióNerea Arco Iañez
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1051

Inscripció al curs:

Horari:

Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

Aquest curs proporciona diferents eines i recursos per a que docents i infants puguin construir un entorn ric en Arts Visuals i Plàstiques per mitjà de moviments artístics, diferents materials i contes, diversos artistes i de la pròpia imaginació. 

Aquesta experiència artística potencia el desenvolupament dels dos hemisferis cerebrals i, per tant, de les intel·ligències múltiples. Ajuda a l’infant a adquirir autonomia i pensament crític dins d’un marc de reflexió social i cultural per comprendre, resoldre conflictes, adaptar-se i transformar l’entorn dins d’un sentiment de llibertat.


Objectius: 

1. Tenir iniciativa per experimentar amb diferents materials i tècniques.
2. Reconèixer conceptes bàsics de l’educació artística com el llenguatge visual, la teoria del color i els diferents moviments artístics.
3. Utilitzar el llenguatge artístic com a via d’expressió de sentiments i emocions.
4. Desenvolupar habilitats de cooperació apreciant el treball col·lectiu com a font de riquesa personal i cultural.


Continguts: 

1. LLENGUATGE VISUAL

  a) Elements del llenguatge visual:

      - Elements visuals: forma, grandària, color, textura.
      - Elements conceptuals: punt, línia, pla, volum.
      - Elements de relació: posició, equilibri, ordre i proporció.

  b) Tipus de llenguatges visuals:

      - Arts plàstiques: dibuix, pintura, escultura.
      - Disseny: de l’espai, del producte, gràfic i de la imatge, tèxtil i d’indumentària.
      - Altres: còmic, fotografia, cinema, vídeo, televisió, infografia i pàgines web.

2. TEORIA DEL COLOR

  - Color llum.
  - Color pigment.
  - Temperatura del color.
  - Gamma cromàtica.

3. EMOCIONA’T

  - Tipus d’emocions.
  - Tipus de materials.
  - Composició de la imatge i del volum.

4. MOVIMENTS ARTÍSTICS

  - Realisme.
  - Impressionisme.
  - Cubisme.
  - Expressionisme.
  - Surrealisme.
  - Pop-Art.
  - Minimalisme.

5. RACONS D’ART I SENTITS

  - Materials naturals.
  - Materials artificials.
  - Textures.
  - Pintures plàstiques.
  - Sons.


Activitats: 

El pla d’avaluació es realitza mitjançant diferents activitats on es treballa tota la teoria per convertir-les en propostes d’aula, mitjançant la creació de materials didàctics, de dinàmiques de grup, d’exercicis d’experimentació i creació, de reflexió personal sobre cada pràctica realitzada i mitjançant lectures i comentaris sobre activitats de la plataforma online.


Docents: 

Nerea Arco Iañez. Docent a Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Formadora de Mestres per adquirir el perfil professional d'Educació Visual i Plàstica. Graduada en Arts i Disseny per la UAB-Massana. Graduada en Educació Infantil i Primària (Blanquerna-URL) i Màster en Secundària amb especialització en Art (UNIR).