Curs 26. TicTac o 10 eines tecnològiques per a millorar la docència

Durada Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióXavier Medina Yrigoyen
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1050

Inscripció al curs:

Horari:

Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

El curs vol aportar unes eines operatives on line, facilitadores pel mestre en la seva gestió de la informació, així com en la creació de material didàctic 2.0.  Les 10 eines aporten la constrastada operativitat per crear i desenvolupar cada mestre el seu material, i també  incorporen altres eines 2.0 de semblants. Permeten la creació de material d’us del professorat i material d’aplicació directa a l’alumnat.


Objectius: 

Objectiu 1: El docent ha de ser capaç de generar material avaluatiu on line adreçat als seus alumnes incorporant diversos mitjans tècnics i lúdics, i poder-ne fer seguiment de les dades i proves avaluatives.
Objectiu 2: El docent ha de ser capaç gestionar els principals usos que ofereix google, en la creació d’un site, l’enriquiment del mateix , i implementat pel treball cooperatiu per mitjà de Documents compartits incrustats.
Objectiu 3: El docent ha de ser capaç de crear i gestionar uns repositoris de continguts digitals atractius per a l’alumnat i útils pel mestre.
Objectiu 4: El docent ha de ser capaç d’enregistrar audio, incloure sons i músiques i generar un vídeo-tutorial adreçat als alumnes, posicionat a youtube o google drive.


Continguts: 

Sessió 1:
Presentació del curs i breument les eines, per mitjà de la plataforma on line de formació  
Inclusió usuari i pasword a la plataforma.
Eines avaluatives
Thatquiz, avalua les matemàtiques teus alumnes amb un sol clic, i fes seguiment.
QSM – Edita, concursa i aprèn.
Kahoout, crea preguntes i construeix un concurs amb mòbil i pc
Photopeach, introdueix imatges amb Quiz’s per respondre.
Interacció entre assistents per l’enviament de proves avaluatives.
Dinàmica on concursar a l’aula amb les eines concurs editades.

Sessió 2:
Creació de sites per mitjà dels serveis de Google
El site com a eina de les àrees que imparteix el docent i per a l’alumne com a punt de trobada didàctica i metodològica.
Construcció d’un site i inclusió d’elements de la xarxa: Enllaços, vídeos, imatges, gifs animats i els codis Embed.
Thatquiz-2, construeix proves avaluatives de diverses tipologies i àrees de manera més artesanal per fer seguiment.
Compartir el site creat i establir exercici de treball cooperatiu.

Sessió 3:
Slideboom, un repositori on line d’arxius, incrustables en sites.
Symbaloo, un repositori d’enllaços en forma d’escriptori.
Google Docs, compartir documents text i presentacions on line.
Enriquiment del site amb els serveis de google.
Creació de mapes conceptuals per bubble.
Inclusió al site creat de les eines treballades.
Compartir els documents creats de Google realitzant treball cooperatiu enviat.
Compartir l’espai de slideboom i symbaloo creat per mitjà del site.

Sessió 4:
So i imatge:
Audacity: Enregistra en so un text i enriqueix-lo amb barreges de sons, efectes, música, ...
Screen-o-matic: Enregistra el que apareix a la teva pantalla, i crea un videotutorial.
Posiciona el videotutorial a Youtube o a l’espai Drive de google.
Enriquiment del site, amb els productes creats.
Els còmics entre Pixton i Toondoo

Sessió 5:
Acabar els productes seleccionats per a la creació de material didàctic.
Els 10millors trucs d’aplicació operativa amb eines TIC fent ús de la Xarxa.
Compartir al grup el material creat: 2 o 3 eines.
Avaluació del curs i de les eines.


Activitats: 

Activitat 1:
- Creació d’una classe de treball de THATQUIZ amb exercicis avaluatius de seguiment.        
Compartir on line la feina per parelles per fer ús dels exercicis.
- Creació de 5 diapositives concurs amb QSM, Kahoout i Photopeach.
- Compartir amb el grup a la darrera hora el concurs.

Activitat 2:
- Reflexió grupal de les activitats i eines, pros i contres.
- Creació d’un site de l’assistent al curs, amb l’enriquiment d’enllaços, imatges, vídeos,codis embed,...
- Inclusió de thatquiz i proves de treball al site creat.

Activitat 3:
- Creació d’un escriptori on line Symbaloo.
- Creació del repositori Slideboom i la seva inclusió al site
- Creació d’un mapa conceptual senzill i inclusió al site i serveis google.
- Compartir per parelles una presentació o document google docs.

Activitat 4:
- Enregistrament la veu i afegeix efectes de so amb audacity o crea un videotutorial d’un contingut.
- Creació un còmic senzill.
- Cada activitat i Eina incorporarà d'altres similars per fer-ne ús.


Docents: 

Xavier Medina Yrigoyen. Aplicador d'eines 2.0 amb l'alumnat en la formació i l'avaluació de l'aprenentatge. Mestre de primària amb 27 anys d'experiència. Actualment tutor de 4t de primària a l'Escola Sant Pere Claver-Jesuïtes Poble Sec; ha passat per diversos cursos i funcions de coordinació i pedagògiques.