Curs 25. GSuite Classrom: una eina de transformació per a la teva classe

Durada Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióManel Motrel
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1049

Inscripció al curs:

Horari:

Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

**Curs tancat** 


Descripció del curs: 

Si ja desenvolupes la teva tasca docent amb  GSUITE o tens previst emprar-les, aquí tens l'oportunitat de descobrir i/o aprofundir en una de les eines més potents d’EVEA (entorns virtuals d'ensenyament-aprenentatge): EL CLASSROOM. Amb una corba d'aprenentge molt baixa és una oportunitat d'entrar a la tecnologia educativa d'una manera integral i motivadora que ens ha de permetre rendibilitzar l'horari de la teva tasca docent, siguis tutor o especialista. Al llarg del curs no solament treballem el GSUITE i EL CLASSROOM sinó que presentarem un extens recull d'aplicacions, complements i recursos per a realitzar diferents tasques amb els teus alumnes que ens introduirà de ple a la classe invertida (flipped classroom) i al treball col·laboratiu en un entorn digital.


Objectius: 

- Conèixer i aplicar Google Classroom en les diferents tasques docents emprant les eines de GSUITE.
- Generar activitats de  classe invertida i treball col·laboratiu, rendibilitzant les diferents apps complementàries presentades al classroom.
- Crear un entorn de comunicació educativa mestre/a-alumne/a en la tasca diària.
- Reflexionar sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge en un EVEA.


Continguts: 

Sessió 1: L’escola GSUITE, Chromebook
Sessió 2: El classroom com EVEA
Sessió 3: Padle, Edpuzzle , Google fotos…
Sessió 4: Sites, Formularis, Docs col·laboratiu…
Sessió 5: Corubrics, Hangouts, Plckers…


Activitats: 

-Creació d'una classe virtual Classroom
-Creació de tasca a Classroom
-Elaboració d'una tasca invertida o col·laborativa amb alguna de les apps presentades.
-Recull final d'experiències en un Sites


Docents: 

Manel Motrel. Coordinador TIC a l'Institut Escola Antaviana. Membre actiu del comitè organitzador 'Trobada Chromebook Catalunya'. Diplomat en magisteri especialitzat en Educació Física per la Universitat de Girona. Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per Blanquerna-URL.