Curs 24. Aprenentatge amb TIC [Curs tancat]

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióMiquel Àngel Prats Fernàndez (coord.)
Elena Sofia Ojando Pons (coord.)
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1048

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

**Curs tancat**


Descripció del curs: 

Aquest curs permetrà conèixer i utilitzar diverses eines i recursos tecnològics, introduir el pensament computacional i la robòtica a l'aula, crear material didàctic digital i entorns virtuals d’aprenentatge i analitzar experiències d’innovació educativa amb TIC. Veurem com l’ús de les TIC a l’aula enriqueix l’entorn educatiu, ja que amplien les possibilitats: permeten introduir noves metodologies, una organització orientada al treball col·laboratiu i l’accés a la informació en format audiovisual.


Objectius: 

- Construir el seu propi entorn personal d’aprenentatge (PLE)
- Dissenyar una activitat/unitat didàctica en format flipped classroom
- Crear una activitat en format blended incorporant mobile learning sota el disseny instruccional.
- Conèixer i analitzar les possibilitat que aporta el treball del pensament computacional al centres educatius


Continguts: 

PLE: 
Afavorir la competència digital del docent
Oferir recursos per facilitar la creació i disseny del seu propi PLE
Endinsar-se en l’ús de les XXSS com eina d’aprenentatge i comunicació

FLIPPED CLASSROOM:
Conèixer i familiaritzar-se amb el model de la Flipped Classroom
Ser capaç de crear material i emprar recursos digitals per capgirar les classes
Conèixer i utilitzar eines d’edició de video

M-LEARNING:
Indentificar i valorar  les característiques del model M-Learning
Relacionar el M-Learnig amb altres models i teories educatives pròpies amb B-learning de l’era digital: Flipped Classroom, Connectivisme, sharisme, B-Learning
Familiaritzar-se i analiatzar amb les APPs educatives que permetin el Mobile learning
Ininiciar-se en la creació d’APPS

ROBOTICA:
Valorar el pensament computacional com un instrument de canvi metodològic.
Aprofundir en les diferents característiques del pensament computacional tenint en compte les diferents etapes educatives.


Activitats: 

Cada participant ha d'elaborar el seu Dossier Personal d’Aprenentatge que consisteix en una reflexió i síntesi de totes les sessions que s'han anat treballant al llarg de tot el curs.


Docents: 

Miquel Àngel Prats Fernàndez (coord.) Professor titular de Tecnologia Educativa i investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de recerca PSiTIC de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. És també reponsable del projecte Campus Virtual Blanquerna (SCALA).

Elena Sofia Ojando Pons (coord.) Llicenciada en Pedagogia i Psicologia per Blanquerna-URL. Màster en Pedagogia Social i Lideratge de la Transformació Socioeducativa. Professora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. 

Jorge Coderch Aullé. Professor a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL

Carlos García. Professor a l'Escola Garbí-Pere Vergés de Barcelona. 

Montse Jiménez. Professora a l'Escola Vedruna de Barcelona. 

Xavier Sans. Professor a l'Escola Tecnos de Barcelona.