Curs 20. Psicomotricitat: recursos pràctics en la intervenció educativa [Curs tancat]

Durada Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióJoaquim Serrabona Mas
Preinscripció 21/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1044

Inscripció al curs:

Horari:

Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

**Curs tancat**


Descripció del curs: 

El curs està pensat essencialment per a conèixer i integrar la descoberta d’un mateix dins el seu treball educatiu. Utilitzant els recursos, les estratègies i els elements teòric-pràctics necessaris s'arribarà a un coneixement i a un aprofundiment del que és la psicomotricitat educativa.


Objectius: 

- Donar als participants dels recursos teòrico-pràctics necessaris per vivenciar, analitzar i elaborar els diferents camps de la intervenció psicomotriu com son: les sensacions, el moviment i el joc.
- Desenvolupar les actituds i aptituds del participant en relació a la seva actuació professional.
- Experimentar el sentit de la utilització del llenguatge dins de la dinàmica psicomotriu.
- Vivenciar, descobrir i analitzar el sentit dels materials utilitzats a la sala de psicomotricitat.
- Prendre consciència de la importància de l’escolta del nen per fer un ajust en la intervenció. Situar el nen els diferents moments evolutius.


Continguts: 

- Els diferents tipus de jocs. El sentit en cada moment evolutiu. La dinàmica del joc.L’ adult davant el joc del nen: estratègies d’intervenció.
- La importància de la creació d’uns sistemes d’acció i actituds per desenvolupar una funció educativa que afavoreixi la maduració del nen/a.
- Canalització i evolució de la agressivitat, el conflicte, la través del  treball psicomotriu.
- Psicomotricitat, un llenguatge propi entre el nen i el medi. Estratègies d’intervenció
- Oferir estratègies de representació simbòlica: La seva evolució, interpretació i valoració    
- Com elaborar les sessions psicomotrius.


Activitats: 

Activitat 1: Elaboració sessió psicomotriu
Activitat 2: Reflexió i exposició recursos psicomotrius


Docents: 

Joaquim Serrabona Mas. Professor a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Coordinador del Diploma d'Expert Universitari en Psicomotricitat. Doctor en Psicologia. Psicòleg Clínic, psicomotricista i terapeuta familiar. President de la Secció de Psicologia de l'Educació al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.