Curs 18. Introducció a la Filosofia per a infants (Projecte Filosofia 3/18) [curs tancat]

Durada Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióMarta Martí de Ahumada
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1042

Inscripció al curs:

Horari:

Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

**Curs tancat**


Descripció del curs: 

Aquest curs pretén donar als ensenyants les eines bàsiques per a poder treballar la filosofia a les aules d’infantil i primària. I per a fer-ho parteix del projecte Filosofia 3/18, nom amb el qual és conegut a casa nostra el projecte: Philosophy for Children creat per Matthew Lipman.

Filosofia 3/18 és un projecte educatiu que pretén fer dels estudiants, ciutadans autònoms intel·lectualment. Consta d’un currículum de llarg abast organitzat a través de 6 programes de dos anys de durada cadascun. El treball de caire cooperatiu  proporciona les eines per a millorar la capacitat de judici dels alumnes,  fer-los més reflexius i raonables perquè estiguin més preparats pel món acadèmic, laboral i personal.

Es tracta d’un curs d’iniciació per a persones que no hagin tingut contacte amb el projecte; no d’aprofundiment.


Objectius: 

Objectiu 1: Que els alumnes siguin capaços de treballar amb els programes del projecte Filosofia 3/18, des d'Educació Infantil fins a Primària.
Objectiu 2: Que els alumnes siguin capaços deguiar un diàleg filosòfic a l'aula.
Objectiu 3: Que els alumnes siguin capaços detreballar en comunitat de recerca.
Objectiu 4: Que els alumnes siguin capaços de crear avaluacions figuroanalògiques per avaluar les sessions amb els seus alumnes.


Continguts: 

Sessió 1: Què és la Filosofia per a nens? Filosofia 3/18: els materials del currículum, objectius, metodologia dialògica. Pràctica amb el programa de Cicle Superior de Primària

Sessió 2: Programa per a Educació Infantil: “Juguem a pensar”. Les habilitats de Pensament. Com començar les sessions de Filosofia: condicions prèvies i les regles del joc

Sessió 3: Programa per a Cicle Inicial de Primària: “Pensar amb els sentits”. El paper del mestre al projecte Filosofia 3/18. 

Sessió 4: Programa per a Cicle Mig de Primària: “Filosofia de la naturalesa”. El diàleg Filosòfic. Programa per a Cicle Superior de Primària: “Filosofia del llenguatge”. La Comunitat de Recerca.

Sessió 5: Proposta estètica: Pensar amb la pintura, Pensar amb la música, Pensar amb el Cinema. L’avaluació del projecte: l’avaluació figuro-analògica.


Activitats: 

Activitat 1: Exercicis i activitats a partir dels manuals dels diferents programes.
Activitat 2: Reflexió a partir de diferents pràctiques docents (transcripcions i videos).
Activitat 3: Creació d'avaluacions figuroanalògiques.


Docents: 

Marta Martí de Ahumada. Formadora de formadors. Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Magisteri per Blanquerna-URL. Formadora de formadors a GrupIREF (Projecte Filosofia 3/18).