Curs 16. Trastorn de l'Espectre Autista. Conceptualització, comprensió i estratègies d'intervenció

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióVíctor Adé Guardiola
Patricia Sànchez Nofre
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1040

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

Aquest curs pretén donar a conèixer què és el TEA des d'una concepció teòrica actualitzada, revisada i basada en l'evidència. Exposar quins són els criteris diagnòstics de l'autisme (DSM-5, 2013), les eines diagnòstiques utilitzades i les principals estratègies d'intervenció en l'àmbit escolar, com ara l'ús dels suports visuals, els Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació o la intervenció a partir de l'ús de dispositius tecnològics, amb la finalitat de què els participants del curs puguin adquirir estratègies educatives per aplicar a les aules i millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge i adquirir estratègies que afavoreixin la inclusió.


Objectius: 

- Tenir una visió actualitzada del TEA i del concepte de neurodesenvolupament.
- Comprendre el TEA per poder planificar una bona intervenció tenint en compte les necessitats i capacitats de l'alumne i les seves famílies.
- Conèixer estratègies específiques d'intervenció psicoeducativa en l'etapa d'educació infantil i primària.
- Oferir un espai de coneixement i reflexió als participants del curs que parteixi de les seves experiències per tal de facilitar estratègies d'intervenció.


Continguts: 

Sessió 1: El TEA. Criteris clínics, detecció i diagnòstic.
Sessió 2: Comprensió del TEA i estratègies d'intervenció educativa.
Sessió 3: Recursos tecnològics per a alumnes amb TEA.
Sessió 4: El suport a la inclusió de l'alumnat amb TEA. Escola i família.
Sessió 5: TEA i problemes de conducta.


Activitats: 

Activitat 1: Elaboració d'un pla d'intervenció, partint de dos casos reals, en el qual es faci referència als diferents continguts treballats durant el curs.
Activitat 2: Reflexió sobre la pròpia docent a través del treball grupal.
Activitat 3: Participació activa de l'alumnat.


Docents: 

Víctor Adé Guardiola. Mestre d'educació especial i psicopedagog. Formador en diferents entitats sobre TEA, trastorns del neurodesenvolupament i trastorns de conducta. Tutor i director del CEE GURU. 

Patricia Sánchez Nofre. Mestra d'educació especial i psicopedagoga. Màster en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals. Formadora en diferents entitats sobre TEA i Tecnologia. Mestra tutora del CEE GURU.