Curs 15. Detecció i intervenció en dificultats d'aprenentatge: dislèxia, TDAH, discalcúlia i TANV, aprenentatge i creativitat docent

Durada Horari C - En línia 100%
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 - En línia 100%
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióMercè Gonzàlez i Calderón
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1039

Inscripció al curs:

Horari:

Horari C - En línia 100% (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en línia

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

En aquest curs s’establiran les característiques de cada trastorn i els instruments per a la seva detecció precoç. S’aplicaran estratègies, materials i eines pràctiques d’intervenció a l'escola i al gabinet extern, així com pautes de comunicació amb famílies i altres professionals. S’integraran aquests aprenentatges elaborant un programa d’intervenció ajustat a les necessitats i expectatives dels participants.


Objectius: 

1. Conèixer i descriure les característiques de cada trastorn per comprendre’n la seva naturalesa. 
2. Aplicar les pautes de detecció per afavorir-ne la detecció precoç. 
3. Aplicar les estratègies, materials i eines pràctiques d’intervenció. 
4. Analitzar i extreure conclusions d’intervenció en casos reals rellevants al context dels participants a partir dels materials treballats, elaborant un programa d’intervenció específic.


Continguts: 

Sessió 1: Característiques de cada trastorn. Instruments de detecció. Aplicació a casos pràctics. 
Sessió 2: Estratègies i eines d’intervenció. Models i exercicis d’intervenció en dislèxia i discalcúlia. 
Sessió 3: Models i exercicis d’intervenció en TDAH i TANV. Aplicació a casos pràctics. 
Sessió 4: Elaboració d’un programa d’objectius de treball i pla d’intervenció, aplicable a diversos tipus d’alumnat. 
Sessió 5: Es compartirà i s’exposarà el resultat del treball dels diferents grups per tal que tots els participants disposin de diferents tipus de programes d’objectius i plans d’intervenció.


Activitats: 

Activitat 1 (petit grup): Detecció de trets característics de cada trastorn a partir de materials reals de base escrita, àudio o vídeo. 

Activitat 2 (petit grup): Resolució de casos i proposta d’intervenció ajustada a les característiques específiques dels casos treballats. 

Activitat 3 (petit grup): Elaboració d’un programa d’objectius de treball i d’intervenció, amb selecció d’eines de detecció i estratègies i materials específics per a cada trastorn. 

Activitat 4 (individual): Qüestionari d'aprofitament dels continguts del curs.


Docents: 

Mercè Gonzàlez i Calderón. Psicòloga especialista en TDAH, dislèxia i altres dificultats d'aprenentatge en nens, adolescents i adults. Fundadora i directora de PsicoAvant Badalona. Docent en cursos d'especialització de màster i postgrau.