Curs 13. Treball cooperatiu a l'aula

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióMariona Corcelles Seuba (Coord.)
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1037

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

Des del punt de vista del mestre, el treball cooperatiu a l’aula suposa un canvi en el seu rol tradicional, el qual és menys transmissiu i molt més de guia. A més, la docència compartida introdueix un nou model educatiu que emfatitza la col·laboració i el treball en equip entre dos mestres a l’aula. Aquesta estratègia instructiva s’ha mostrat efectiva per  donar resposta a les necessitats específiques dels alumnes, però també per millorar la pràctica professional dels mestres i la qualitat global de l’ensenyament.


Objectius: 

Al final d'aquest curs l’alumne ha de:
- Saber estructurar la interacció entre els alumnes per crear entorns d’aprenentatge cooperatiu. 
- Conèixer i saber aplicar les condicions i els mètodes de treball cooperatiu a l’aula. 
- Conèixer quin és el rol del mestre en un entorn cooperatiu.
- Dissenyar pràctiques efectives d’aprenentatge cooperatiu a l’aula.


Continguts: 

L’escola cooperativa: canvi de paradigma, implicacions en el currículum i en l’organització, aprenentatge cooperatiu d’alumnes i de docents.
Finalitats, metodologies, indicadors de qualitat i avaluació del treball cooperatiu.
Experiències destacades de treball cooperatiu (1)
Experiències destacades de treball cooperatiu (2)
Desenvolupament de projectes de treball cooperatiu a l’aula.


Activitats: 

a) Participació a l’aula i a les activitats grupals (40%)
b) Disseny d’una activitat cooperativa (60%)


Docents: 

Mariona Corcelles Seuba. Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Assessora Psicopedagògica.

Queca Criach Singla. Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.

Marta Flores