escola-d-estiuEE17016

El curs donarà als alumnes els coneixements més elementals per poder oferir una ajuda eficaç als lactants i infants que han patit una situació d’emergència, ja sigui per accident o malaltia:

—Identificar i resoldre situacions d’urgència vital.

—Aprendre a prevenir accidents.

—Aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis.

Professorat

Creu Roja de Catalunya

Horari

Opció B (del 3 al 7 de juliol, de 12 h a 15 h) - 15 hores