014 Detecció i intervenció en dificultats d'aprenentatge: dislèxia, TDAH, discalcúlia i TANV

Inscripció
escola-d-estiuEE17014

Establirem les característiques dels trastorns per fer-ne la detecció precoç. Aplicarem estratègies, materials i eines pràctiques d’intervenció útils per al grup-classe, grup de reforç i gabinet extern, així com pautes de comunicació amb famílies i altres professionals. Integrarem aquests aprenentatges elaborant un programa d’intervenció ajustat a les necessitats i expectatives dels participants.

Professorat

Mercè González Calderon. Psicòloga especialista TDAH, dislèxia i altres dificultats d’aprenentatge en nens, adolescents i adults. Combina la pràctica clínica amb la docència feta a docents i professionals externs. Fundadora i directora de PsicoAvant Avesedari Badalona, gabinet de psicologia i logopèdia.

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores