Les necessitats educatives especials a primària i secundària: el rerefons de les conductes, les dificultats de vincle i els problemes d'aprenentatge [curs tancat/ple]

Durada Modealitat A - Presencial 30 hores
Horari De l'1 al 5 de juliol de 2019 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
escola-d-estiu

Inscripció al curs:

Horari:
Modalitat A - 30h 
Del 1 al 5 de juliol de 2019 de 8.30h a 15.00h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció en línia (a partir del 2 de maig):

La inscripció podràs realitzar-la des del 2 de maig fins al 21 de juny de 2019 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula

 


Descripció del curs:

Aquest curs ofereix una formació sobre aquelles necessitats educatives especials vinculades amb els trastorns psicològics, per a entendre quines dificultats impliquen i com treballar amb els alumnes de la manera més adequada. 
Entendre què hi ha al darrere de les categories de NEE “Trastorn de l'aspectre autista”, “Trastorn greu de la conducta”, “Trastorns que condicionen l'aprenentatge”... permet reorientar el treball ubicant a què responen les dificultats de vincle d'alguns alumnes o les seves conductes desregulades, per a poder treballar amb ells als centres educatius sense l'angoixa i la desorientació que sovint generen.  
En aquest curs es treballaran quins són els trastorns mentals, quines manifestacions veiem a l'escola, i quines posicions educatives ajuden a afluixar el patiment i acompanyar de la manera més inclusiva a nens i adolescents. Es treballarà sobre la construcció del cos a la infància i l'adolescència, les malinterpretacions de la realitat, les respostes agressives o desafiants, l'agitació del cos... es descobrirà, a partir dels casos que aportaran els docents, i els participants del curs, aquelles solucions que els alumnes ja tenen per a tractar el seu malestar, així com les solucions que podem ajudar-los a inventar; i s’analitzaran els límits i les possibilitats dels diferents recursos educatius, així com la xarxa d'intervenció possible socioeducativa i sanitària. 

 


Objectius: 

  • Ubicar les dificultats que impliquen les necessitats educatives especials derivades del trastorn mental en nens i adolescents de 7 a 16 anys quant a la desregulació de la conducta, la dificultat de vincle i els problemes d'aprenentatge.
  • Entendre l'especificitat de cada NEE per a elaborar el tipus d'adaptació que necessita l'alumne i abordar el treball a  primària i secundària d'una manera o una altra.
  • Reorientar estratègies educatives per a ajudar a un alumne a vincular-se al centre escolar de la millor manera possible.
  • Situar la tasca de detecció, intervenció i derivació als recursos de la xarxa a partir de la necessitat de cada cas.

Continguts: 

  • Sessió 1: Les necessitats educatives especials: la deficiència versus el trastorn mental. Què comprenen les categories NEE Trastorn Mental Greu i Retard del desenvolupament sense etiologia clara.
  • Sessió 2: Les dificultats de vincle amb els iguals i els adults. La interpretació persecutòria de la realitat i les respostes agressives. El rerefons de la categoria Trastorn greu de conducta.
  • Sessió 3: Les dificultats en la construcció i subjectivació del cos i les seves repercussions en la comprensió del món. Els Trastorns que condicionen l'aprenentatge. Abordatge dels problemes d'atenció i agitació en el cos (l'anomenat TDAH). Què anomena la dislèxia.
  • Sessió 4: L'aïllament dels nens i adolescents autistes. La funció de la veu, la mirada i la defensa vers els altres. Anàlisi de la categoria Trastorn de l'espectre autista, i metodologies i recursos per a treballar a partir de la singularitat de cada subjecte.
  • Sessió 5: El treball en xarxa. Anàlisi dels recursos educatius ordinaris i especials, a partir de la  lògica de cada cas i la conveniència de determinat recurs: UEC, USEE, SIEI, AIS, Escoles d'educació especial. Els Hospitals de dia i la xarxa sociosanitària. Els acords entre la xarxa educativa i la sanitària. Els conceptes d'inclusió escolar i inclusió educativa.  

Metodologia: 

El curs aportarà elements teòrics per a la comprensió de les NEE vinculades als trastorns psicològics, i elements pràctics a partir de l'anàlisi de casos i situacions aportades per docents i participants.


Docents:

Soledad Bertran Acosta. Llicenciada en Humanitats i en Psicologia. Psicoanalista. Psicòloga escolar. Formadora a docents d'educació primària i secundària. Formadora en xerrades a AFAs. Consulta privada amb habilitació sanitària pel Departament de Salut.  

Héctor García de Frutos. Llicenciat i Doctor en Psicologia. Psicoanalista. Director del programa de màster i posgrau de la UB Actuación Clínica en Psicoanálisis y Psicopatología. Coordinador del programa de màster de la UB Salud Mental Comunitaria. Formador a docents d'educació primària i secundària. Formador en xerrades a AFAs. Consulta privada amb habilitació sanitària pel Departament de Salut.