La interpretació de dibuixos

Durada Modalitat C - En línia 30 hores
escola-d-estiu

Descripció del curs:

Aquest curs permet adquirir els coneixements sobre la interpretació de dibuixos i la pràctica necessària per a poder utilitzar aquesta eina tant en l'àmbit educatiu com terapèutic, per a conèixer les capacitats de cada infant, les necessitats per a poder-se adaptar bé a l'aula, i poder detectar els seus potencials a desenvolupar.


Objectius: 
 

  • Comprendre com, a partir de l'anàlisi de dibuixos, els professionals podem ajudar al nen a millorar el seu benestar personal i a aprofitar més de les seves capacitats cognitives, tant des del context escolar com en l’àmbit d’una teràpia. 
  • Aprendre a interpretar dels principals dibuixos projectius (de la casa, arbre, persona) des d'un enfoc positiu. 
  • Construir les bases per a poder interpretar qualsevol dibuix lliure.
  • Conèixer l'interès i aplicació de tècniques específiques: el dibuix de la familia, la persona sota la pluja, el monstre, etc.

Continguts: 

  • Beneficis de la interpretació del dibuix, i premisses per a saber utilitzar-ho d'una forma concreta a l'aula o en terapia.
  • Especificitats de cada un dels dibuixos: la casa, l'arbre i la persona. 
  • Tècniques específiques. En quins casos aplicar cada una.
  • Anàlisi de dibuixos lliures.
  • Indicadors en el dibuix dels potencials de l’alumne, de les seves dificultats o de possibles necessitats específiques.

Metodologia: 

La metodologia emprada permetrà l'adquisició de continguts tant teòrics com pràctics. En la part teòrica, es facilitaran els coneixements de base per a comprendre cada concepte, molts d'ells en format taula, fet que permet una més fàcil adquisició del contingut. Per a la part pràctica, s'utilitzarà: Videos explicatius d'exemples concrets, i exposició de casos. 


Docents:

Núria Casanovas Puigvi. Psicòloga especialista en infància i familia. Cofundadora de l'Institut de Formació continuada a París. Vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi Oficial de la Psicologia de Catalunya. Formadora d’equips docents d'escoles a Paris.