La dansa i el llenguatge del cos a l'educació. Metodologia de Dansa Creativa segons Dansalut [CURS TANCAT]

escola-d-estiu

Inscripció al curs:

Inici del curs 1 de juliol de 2020 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 12 de maig fins al 24 de juny de 2020 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

Aquest curs ofereix tècniques i eines dirigides a mestres que vulguin aprofundir en el treball de la dansa amb infants. A partir de la combinació entre teoria i pràctica, la docent introduirà elements i propostes per a l'aprenentatge i el desenvolupament del llenguatge musical i artístic i d'aquesta manera afavorir l'expressió corporal a l'aula.


Objectius

Objectiu 1: Utilitzar els elements bàsics dels llenguatges corporal i musical sumant estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques. (Competència de percebre i explorar).

Objectiu 2: Experimentar amb tècniques del llenguatge artístic proposat. (Competència d'expressió).

Objectiu 3: Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels llenguatges musical i corporal. (Competència d'interpretació i creació). 

Objectiu 4: Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius. (Competència d'interpretació i creació).

Objectiu 5: Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions. (Competència de societat i cultura).

Objectiu 6: Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social. (Competència de societat i cultura).

Objectiu 7: Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial. (Competència de societat i cultura).


Continguts

De l'objectiu 1:

 • Expressió de les idees, les emocions i les experiències que desvetllen les manifestacions artístiques.

 • Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn habitual, natural, cultural i artístic.

 • Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i dels altres.

 

De l'objectiu 2: 

 • Tècniques d’interpretació escènica col·laborativa.

 • Eines per a la composició i la improvisació.

 • Rítmica i moviment corporal.

 • Interacció de les arts.

 

De l'objectiu 3:

 • Possibilitats de comunicació del cos, dels sons i de les músiques.

 • Interpretació, improvisació o creació danses i/o jocs motrius.

 

De l'objectiu 4:

 • Art i societat. 

 • Art i compromís. 

 • Interacció de les arts.

 

De l'objectiu 5:

 • Art i societat.

 • Art i compromís.

 • Interacció de les arts.

 

De l'objectiu 6: 

 • Elements i patrons de moviment.

 • Formacions de dansa.

 • Tècniques d’interpretació i escènica col·laborativa.

 • Eines per a la composició i la improvisació.

 • Rítmica, moviment corporal.

De l'objectiu 7:

 • Art i societat.

 • Art i compromís.

 • Interacció de les arts.

 


Activitats

 

Els continguts s'estructuren en 5 mòduls pràctico-teòriques. En tots els mòduls hi haurà una part de moviment i una altra de teoria. La distribució de cadascuna d'elles serà:

 

Mòdul 1: Moviment en l'escalfament, desenvolupament i tancament amb elements de dansa creativa. Teoria sobre els precedents i els autors en dansa creativa. Definició de dansa creativa segons Dansalut. El moviment natural i la creativitat.

 

Mòdul 2: Moviment en l'escalfament, desenvolupament i tancament amb elements de dansa creativa. Els materials i la música com acompanyament de la dansa creativa. Teoria de psicologia evolutiva 0-6 i 6-12. Visionat de vídeo. Explicació de l'avaluació sobre propostes d'activitat en grup.

 

Mòdul 3: Moviment en l'escalfament, desenvolupament i tancament amb elements de consciència corporal, situació espacial i relació grupal. Teoria sobre la consciència corporal. L'activitat corporal en relació a la situació espacial. Teoria sobre la situació espacial. Elements de la relació grupal. Teoria sobre la relació grupal. Treball en grup sobre la proposta d'activitat.

Mòdul 4: Moviment en l'escalfament, desenvolupament i tancament amb elements de ritme-temps, joc i flux de moviment. Teoria de ritme-temps. Teoria del joc. Teoria de flux de moviment. Treball en grup sobre la proposta d'activitat.

Mòdul 5: Escalfament i tancament amb dansa i consciència. Presentació per grups de les propostes d'activitat.

S'avaluarà la participació, la interacció i la presentació final d'una proposta d'activitat.


Docent

Montserrat Iranzo i Domingo. Màster Dance Movement Therapy per la UB  i Màster en Arts Escèniques per la UAB, la UPF i IT. Grau per la URL i Diplomatura  en Treball Social per la UB. Estudis teatrals amb el mètode Stanislavski pel Col.legi del Teatre. Estudis en Dansa Clàssica ACADE Madrid. Sòcia fundadora de DANSALUT.