L'autoestima i l'empoderament per fer front a les dificultats de conducta i aprenentatge. Ampliació de recursos i estratègies d'intervenció [curs ple/tancat]

Durada Modalitat A - Presencial 30 hores
Horari De l'1 al 5 de juliol de 2019 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióRuben Marichal Plana
Preinscripció Matricula a partir del 2/05/2019
Preu 85€
escola-d-estiu1038

Inscripció al curs:

Horari:

Modalitat A - Presencial (30 hores)
De l'1 al 5 de juliol de 2019 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció en línia (a partir del 2 de maig):

La inscripció podràs realitzar-la des del 2 de maig fins al 21 de juny de 2019 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs: 

En aquest curs es plantegen un conjunt d’eines que permeten l’acompanyament del docent apropant a la realitat de les aules la pedagogia de l’interior. El curs es basa en l’aplicació de models actius, basats en potencialitats, capacitats, factors protectors i de benestar vers models centrats en el dèficit, la carència i la dificultat-error. 
El treball emocional esdevé indispensable per poder trobar coherència interna i vies expressives per conèixer i saber gestionar les necessitats de cada moment. A través de dinàmiques kinestèsiques aproximaran als participants a l’emoció de les sensacions físiques per així comprendre-les millor. També es treballaran diferents activitats de consciència emocional, comprensió emocional i empatia, i expressió emocional i regulació emocional, elecció - responsabilitat personal.
A nivell relacional dins la gestió d’aula, cal fer un pas més traspassant els elements d’educació emocional de processos individuals als grupals. Posant en joc aquells recursos que permeten reorientar al grup al seu benestar, es partirà de diferents elements vinculats al clima d’aula que poden ajudar a tenir el control del grup.
També es treballaran diferents aportacions per millorar l’autoestima escolar–acadèmica, diferenciant entre l’èxit acadèmic, l’evolució de la competència i la valoració de l’esforç–dedicació. Es treballaran sistemes de compensació, rols escolar i extraescolars per ajudar a edificar una estructura positiva a cada alumne, de si mateix envers a l’aprenentatge. 

 

 


Objectius: 

Objectiu 1: El docent – professional ha de ser capaç d’aprofundir en la seva pròpies capacitats i recursos per crear transferència en activitats dirigides a la seguretat, el mereixement, la identitat, la pertinència, el propòsit i la competència dels seus propis alumnes. 

Objectiu 2: El docent - professional ha de ser capaç de nombrar, recordar o escriure més de 10 recursos (ja siguin corporals, emocionals, audiovisuals, mapes de terra, teatralitzacions, art -plàstica, jocs cartes, contes...) adquirits al curs davant els conflictes del dia a dia. 

Objectiu 3: El docent – professional ha de ser capaç d’experimentar amb diferents tècniques, estratègies, eines i materials per poder escollir i prioritzar les més útils o favorables per la seva situació educativa.

Objectiu 4: El docent – professional ha de ser capaç d’una proposta d’intervenció diferents recursos davant un alumne/a amb un bloqueig o amb una dificultat d’aprenentatge quan finalitzi l’activitat.


Continguts: 

Sessió 1: L’aproximació a un llenguatge comú sobre el concepte i significat d’autoestima. Origen, tipus, obstacles (patró identificatiu, estils de relació), fonts de millora (interna – externa). Diverses activitats a poder a fer a l’aula sobre l’autoestima. 

Sessió 2: Recursos a utilitzar per acompanyar l’energia corporal del benestar de calmar o canalitzar (automassatge, massatge, relaxació, tensió, respiració, visualització i consciència plena; versus força – resistència, moviment i veu).

Sessió 3: Recursos a utilitzar per acompanyar les emocions dels alumnes. Activitats de consciència i llenguatge emocional entre un mateix, els altres i situacions. Activitats de comprensió emocional. L’escolta empàtica. Activitats de expressió i regulació emocional (frustració, maneig d’ira, habilitats d’afrontament i capacitat d’automotivació).  

Sessió 4: Habilitats socials positives entre alumnes i habilitats de resolució de conflictes i gestió d’un pla de convivència. Cas pràctic: desactivació d’insults. (diferències amb la burla). Fira de l’autoestima.

Sessió 5: Preparació de sessions pràctiques en 5 grans blocs d’activitats a poder fer dins l’aula per ajudar a augmentar l’autoestima acadèmica i facilitar l’aprenentatge. Recordatori de tècniques i recursos.


Metodologia: 

S’utilitzarà una metodologia basada en la vivència, reflexió–transferència per generar aprenentatge significatiu, a través de la vivència, es genera una reflexió per aconseguir una transferència a nivell personal i en l'àmbit professional. Per generar aquesta vivència es faran servir recursos de:

  • Moviment, relaxació, recursos audiovisuals (curs de youtube, tros de pel·lícula), imatge simbòliques, músiques, poemes, frases celebres, dinàmiques amb posters–murals d’aula, recursos de plàstica: pintar, construir, retallar recordatoris del pròpi valor, recursos de jocs de taula (emocionals), jocs de rol, joc de cartes, jocs de daus, teatre de l’oprimit (denuncia social), teatre invisible, teatre d’imatges (situacions d’aula), mapes de terra i sociogrames. 
  • Reflexionar (sentir i pensar). Extreure conclusions, partint d'una autopregunta com a eina dinamitzadora generen unes aportacions que configuren un marc enriquidor i potencialment molt significatiu en la construcció de valors i desenvolupant competències emocionals.
  • Transferir (crear un pont entre pensar- sentir fins al fer), es pretén que l'aprenentatge traspassi els límits de l'aula i es pugui aplica a diferents contextos d'intervenció.

Es crearà un espai de diagnòstic on analitzar el grau de competència en aquells aspectes treballats.

 


Docents: 

Ruben Marichal Plana. Docent de primària, especialista en educació física a escoles d'educació especial. Diplomat en Magisteri. Llicenciat en Pedagogia. Psicomotricista. Format en Psicoteràpia Psicocorporal i amb comunicació no violenta, programa prevenció-detecció–actuació bullying, salut i educació emocional, PNL i Eneagrama.