How to combine multiple subjects into an Artistic Project? Some Resources [curs tancat]

Durada Modealitat C - En línia 30 hores
Horari Del 1 al 5 de juliol de 2019
escola-d-estiu

Inscripció al curs:


Horari:
Modalitat C - En línia (30 hores)
Del 1 al 5 de juliol de 2019

Preu:
El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

 

 


Descripció del curs:


Com integrar coneixements de diferents àrees curriculars en un projecte d'aula o de centre? Com fer projectes a partir i a través de les Arts des d'una mirada competencial del currículum? Combining multiple subjects into one project gives the students the key to understand better the contents. Instead of consolidating every subject to their own tasks and exams, some subjects are intertwined together in the same project which gives students hands on experience for using knowledge and tools in real world scenarios.


Objectius: 

  • Fomentar el treball integrador del coneixements a través de les Arts des d'una mirada competencial i globalitzadora de l'ensenyament i aprenentatge. 
  • Proveir recursos pràctics per a implementar en contextos escolars especialment de l'àmbit artístic i en llengua anglesa.
  • Valorar el component creatiu i comunicatiu de diferents llenguatges: artístic, lingüístic, científic, tecnològic i matemàtic.
  • Fomentar el treball col·laboratiu entre professionals de l’educació.

 


Continguts: 

  • Referents de l'Art Contemporani i la seva relació amb la Ciència, la Tecnologia i les Matemàtiques. 
  • La llengua anglesa com a eina d'expressió i comunicació. 
  • Creativitat i comunicació a través de diferents llenguatges.
  • Treball cooperatiu en la Xarxa.

 


Metodologia: 

El curs té quatre mòduls, cadascuna de les quals està subdividida en dues parts: marc teòric de referència i  activitat pràctica on es demana que es posi a la pràctica algun dels continguts donats en cada mòdul. 


Docents:

Esther Forné Castaño. Docent al Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària a Blanquerna-URL. 
Responsable de l'Àmbit Artístic al Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE), organisme depenent del Departament d'Educació.